Provedba EU projekta

                        

 

Društvo LOOK@ d.o.o. u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“ iz programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. provodi projekt pod nazivom „Look@ solarni fotostup“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Provedba projekta započela je 18. veljače 2019. godine, a trajanje projekta je 26 mjeseci, odnosno do 18. travnja 2021. godine.

 

Sažetak projekta: GLAVNI CILJ (odnosno svrha) koji se projektom želi postići je prilagodba proizvoda Look@ solarni fotostup zahtjevima tržišta, a koji predstavlja znatno poboljšanje u odnosu na alternative koje se nude, te lansiranje istog na ciljano tržište kako bi se ostvario planirani rast i osigurala održivost novoosnovanog poduzeća look@ d.o.o.

Rezultati projekta će biti:

  1. Proizvod unaprijeđen u komponentama: Računalo; kamera; aplikacija
  2. Unaprijeđen dizajn proizvoda s ciljem prilagodbe proizvoda
  3. Zaštićeno intelektualno vlasništvo na globalnoj razini
  4. Završena priprema za serijsku proizvodnju i proizvedena 3 proizvoda (0-ta serija)
  5. Završene marketinške aktivnosti vezane uz komercijalizaciju i pripremu za lansiranje na tržište

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.702.646,98 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi: 1.511.170,47 HRK

Iznos bespovratnih sredstava: 1.284.494,89 HRK

 

 

Više informacija možete saznati na linku:

https://strukturnifondovi.hr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *